Novosti (Page 3)
09.04.2021.

Retinol je oblik vitamina A. Može se pronaći u hrani biljnog i životinjskog podrijetla, ali isto tako se koristi i…

09.04.2021.

Zvuk nastaje primicanjem glasnica jedne uz drugu. Uslijed prolaska glasa vibriraju i proizvode zvuk. Oteknuće sluznice uzrokuju mnogi čimbenici kao…

09.04.2021.

Pamćenje je kognitivan proces pri kojem usvajamo, zadržavamo i koristimo informacije.  Pamćenje može biti senzorno vizualno gdje imamo prolaznu vizualnu…

08.04.2021.

Koža se sastoji od tri sloja: epiderme, derme i subcutisa. Osnovna funkcija kože je da služi kao zaštitna barijera. Ona…