Novosti > Ljekarne Tripolski – pravila nagradnog natječaja – “Najprodavanije u rujnu”
Ljekarne Tripolski 13 Copy

Ljekarne Tripolski – pravila nagradnog natječaja – “Najprodavanije u rujnu”

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je izvršiti zadatak objavljen u statusu 16.10.2023. pod naznakom [NAGRADNI NATJEČAJ] na Facebook profilu Ljekarne Tripolski.
Prema zadatku, potrebno je navesti koji se proizvod skriva na slici, a da je u rujnu bio najprodavaniji u Ljekarnama Tripolski. 3 najbrža točna odgovora osvojit će nagradu.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od objave 16.10.2023. do 31.10.2023 u 23:59.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi fanovi Facebook stranice Ljekarne Tripolski s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Komentar ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procjeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.
Osobi koja je sudjelovala u nagradnom natječaju s više od jednog komentara, u obzir će se uzeti samo prvi ponuđeni odgovor. Osoba ne može sudjelovati u nagradnom natječaju ako je u posljednjih tri mjeseca osvojila nagradu na Facebook stranici Ljekarne Tripolski.

DISKVALIFIKACIJA
Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:
– sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke
– sudionik/dobitnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke
– sudionik se koristi lažnim profilima kako bi ponudio više odgovora
– sudionici grupe “lovaca na nagrade” koji na svom osobnom profilu ima isključivo objave koje služe za osvajanje nagrada
– svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

NAGRADA
Nagradu za 3 najbrža točna odgovora osvojit će tri natjecatelja, a nagrada je poklon paket proizvoda Dietpharma/PharmaSa koji osiguravaju Ljekarne Tripolski.

Pobjednici će biti obaviješteni najkasnije 24 sata od završetka nagradnog natječaja putem komentara te pozvani da se jave u inbox Ljekarne Tripolski radi dogovora o primopredaji nagrade.

NAPOMENA: Pobjednici preuzimaju nagradu isključivo osobno u poslovnicama Ljekarne Tripolski, uz predočenje identifikacijskih isprava za utvrđivanje identiteta dobitnika.

SUGLASNOST
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnicima, dostavljanja osvojenih nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Nakon toga se svi podaci brišu. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA
Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.).

Organizator zadržava pravo promjene nagrade u svakom trenutku bez prethodne najave.
Organizator zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u svakom trenutku i bez prethodne najave.
Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Facebook stranice ili nagradnih natječaja.

Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osiguravaju Ljekarne Tripolski.