Novosti > Pravila nagradnog natječaja 3/24 – “Tko štiti svoju kožu od sunca”
nagradni_natjecaj_3

Pravila nagradnog natječaja 3/24 – “Tko štiti svoju kožu od sunca”

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je izvršiti zadatak objavljen u statusu 26.6.2024. pod naznakom [NAGRADNI NATJEČAJ] na Facebook profilu Ljekarne Tripolski.

Prema zadatku, potrebno je napraviti screen shot videa u trenutku kada prikažu fotografije iste osobe koja štiti kožu od sunca nanošenjem kreme za sunčanje i tu fotografiju objaviti u komentaru statusa. Najbrži i najtočniji odgovor osvojit će nagradu.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od objave 26.6.2024. do 28.6.2024 u 23:59.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi fanovi Facebook stranice Ljekarne Tripolski s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Komentar ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procjeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.

Osobi koja je sudjelovala u nagradnom natječaju s više od jednog komentara, u obzir će se uzeti samo prvi ponuđeni odgovor. Osoba ne može sudjelovati u nagradnom natječaju ako je u posljednjih tri mjeseca osvojila nagradu na Facebook stranici Ljekarne Tripolski.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:

– sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke

– sudionik/dobitnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke

– sudionik se koristi lažnim profilima kako bi ponudio više odgovora

– sudionici grupe “lovaca na nagrade” koji na svom osobnom profilu ima isključivo objave koje služe za osvajanje nagrada

– svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

NAGRADA

Nagradu za najbrži točan odgovor osvojit će jedan natjecatelj, a nagrada je poklon paket iznenađenja u vrijednosti 50 Eura koji osiguravaju Ljekarne Tripolski.

Pobjednik će biti obaviješten najkasnije 24 sata od završetka nagradnog natječaja putem komentara te pozvan da se javi u inbox Ljekarne Tripolski radi dogovora o primopredaji nagrade. 

NAPOMENA: Pobjednici preuzimaju nagradu isključivo osobno u poslovnicama Ljekarne Tripolski, uz predočenje identifikacijskih isprava za utvrđivanje identiteta dobitnika. Nagrada se može podići 7 dana nakon završetka nagradnog natječaja, a rok za preuzimanje je 30 dana.

SUGLASNOST

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnikom, dostavljanja osvojene nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Nakon toga se svi podaci brišu. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA

Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog  nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.).

Organizator zadržava pravo promjene nagrade u svakom trenutku bez prethodne najave.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Facebook stranice ili nagradnih natječaja.

Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osiguravaju Ljekarne Tripolski.